fbpx

Leiderschapsontwikkeling: Het begint altijd bij jezelf.

Wat heb jij te leren, of af te leren, om je plek als leider in te nemen op zo’n manier dat je werkelijk van betekenis bent voor je organisatie en de mensen die er werken? Leiderschap tonen betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leervragen. Je maakt eerst contact met jezelf, om van daaruit contact te maken met de ander.

Leiderschap is al lang geen kwestie meer van enkel top-down aansturen. In een wereld die snel complexer wordt, moeten leiders meer en meer vertrouwen en leunen op autonoom werkende en denkende mensen. Autonomie betekent voor ons dat je in staat bent om vrij te kunnen denken en van daaruit vrij te kunnen handelen. Binnen de doelen en kaders van de organisatie. Want autonomie is niet hetzelfde als totale vrijheid.

Vrij denken en van daaruit vrij handelen begint met onbevangen kijken naar wat er is. Dat kan confronterend zijn. Wij helpen jou en je organisatie om op tafel te brengen wat er speelt. In jullie zelf, in de bedrijfscultuur. Het hele verhaal, met alle verschijnselen die daarbij horen. We bekijken licht- en schaduwkanten, voorbij goed of fout.

Om je plek in te nemen als leider, is het nodig dat je je bewust bent van je reflexen en automatische reacties in relatie tot anderen. Vaak zijn we reflexmatig aan het werk. Daarin verlies je het contact met jezelf, en dus ook met de ander. Autonomie leidt tot bewuste keuzes.

Reflexmatig werken kost alleen maar energie en is niet bevredigend, laat staan inspirerend. Alleen als je jouw leiderschap ‘belichaamt’, heb je op een positieve manier impact op alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Daarvoor moet je wendbaar zijn, veerkrachtig en vitaal.

Door vóór te gaan in je persoonlijk leerproces, inspireer je collega’s en medewerkers om zich open te stellen voor nieuwe inzichten en ervaringen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook dat hoort bij vernieuwend leiderschap: het creëren van een veilige werk- en leerplek. Daar kunnen talenten en vaardigheden zich ontwikkelen, in lijn met de doelen van de organisatie.

Om een vitale, toekomstbestendige organisatie te vormen, is het belangrijk dat iedereen meedoet. Tijdens onze gezamenlijke zoektocht, en ook daarna. Als een voorwaarde, als iets vanzelfsprekends.

Vernieuwend leiderschap gaat niet in de laatste plaats over oog hebben voor het grotere geheel. Over het nemen van verantwoordelijkheid voor de staat van de aarde en de menselijke verhoudingen die daarin zijn gegroeid.
Mensen gedijen in gezonde organisaties die op hun beurt bijdragen aan een gezonde en sociaal rechtvaardige wereld.

Leiderschap - Het begint altijd bij jezelf

Persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol kunnen leiden van anderen. Wie zichzelf kent, is comfortabel met het aangaan van een verbinding met een ander.

ontwikkeling van succesvolle teams

Teams ontwikkelen zich voortdurend. Als leider is het zaak de verschillende fasen van teamontwikkeling te herkennen en in te spelen op wat nu en wat straks nodig is. Situationeel leiderschap biedt een passend antwoord.

Beweeglijkheid en flexibiliteit in leiderschap

Omgaan met verandering hoort altijd bij leiderschap. Beweeglijkheid is nodig om mee te kunnen bewegen met veranderingen en innovatie. En om plaats te bieden aan nieuwe generaties en nieuwe manieren van werken.

Wat biedt een leiderschapsprogramma?

We maken onze leiderschapsprogramma’s altijd op maat. En we werken met twee afzonderlijke delen. In het eerste deel maken wij kennis met alle individuele deelnemers. Op die manier weten we vooraf waar behoefte aan is. En kunnen we het programma hier zo goed mogelijk op afstemmen.

In het tweede deel van het programma werken we aan leiderschapsontwikkeling op groepsniveau en individuele coaching sessies.

Afhankelijk van het aantal deelnemers werken we met één of meerdere trainers. Ik werk hierbij samen met Johan de Jong en Paul Nyst van Healthy Company Consultants.

Ons leiderschapsprogramma biedt: 

 • Het ontwikkelen van krachtig en authentiek leiderschap
 • Het vergroten van zelfinzicht
 • Praktisch toepasbare kennis van teamontwikkeling 
 • Het stimuleren van innovatie binnen de organisatie
 • Een omgeving met veiligheid en vertrouwen
 • Autonomie bevorderend leiderschap; leiders die durven en kunnen delegeren
 • Het creëren van eigenaarschap en ondernemerschap
 • Actief feedback geven, waardering uitspreken. En om feedback vragen

Veelgestelde vragen

Voor welke doelgroep is leiderschapsontwikkeling bedoeld?

We werken met leidinggevenden die hun leiderschapskwaliteiten verder willen ontwikkelen. Daarbinnen bedienen we een vrij brede doelgroep. Denk aan oprichters van startup en scale ups. Maar ook aan leidinggevende in grotere organisaties.

Onze programma’s zijn een zowel een coaching- als een ontwikkelingsprogramma. De prgramma’s zijn ontworpen om je eigen, authentieke plek als leider in te nemen.

We werken niet vanuit een vastomlijnd model over leiderschap. Waar we aan werken, is het vergroten van jouw impact. Vanuit contact met jezelf contact kunnen maken met een ander. Daarmee is het programma niet dogmatisch, maar draait het om jou.

Wat onderscheidt de leiderschapsprogramma's van Growth Center?

Onze programma’s zijn op een aantal manieren onderscheidend:

 • Gebaseerd op Systemisch Werk
 • We laten je zelf ervaren wat voor jou werkt en wat niet
 • Een combinatie van individuele coaching sessies en training in een groep-setting

Tot slot zijn onze programma’s gebaseerd op de jarenlange ervaring van Johan de Jong en Paul Nyst op het gebied van het ontwikkelen van leiderschap.

Op welk leiderschapsmodel is het leiderschapsprogramma gebaseerd?

In het leiderschapsprogramma komen veel effectieve leiderschapsmodellen aan bod, maar we definiëren geen van deze modellen als ‘beste’ manier van leiding geven.

De reden hiervoor is dat het programma uitgaat van jouw unieke vaardigheden en sterke kanten. Ik geloof niet dat er één manier van leiding geven is die voor ons allemaal het beste past.

Daarnaast geloof ik dat het kunnen aanpassen van jouw leiderschapsstijl aan veranderende omgevingen een belangrijke sleutel is tot succes.

Hoeveel tijd ben kost het om deel te nemen aan het leiderschapsprogramma?
Het programma bestaat uit 8 wekelijkse workshops. Elk van deze sessies duurt ongeveer twee uur.

Aanvullend aan de workshops, neem je deel aan een aantal coaching sessies. En je werkt aan een aantal opdrachten. Gemiddeld ben je ongeveer 4 uur tot maximaal 6 uur per week bezig met het programma.

Aan welke onderwerpen werken we in het leiderschapsprogramma?
Het programma is gebaseerd op 4 pijlers:

De context – Waarin we kijken naar wat jou, je team en bedrijf uniek maakt. Daarnaast bekijken we wat startups, scale ups en andere groeiende organisaties nodig hebben op het gebied van leiderschap.

Doelen – Leiderschap gaat over het creëren van impact en het behalen van doelen. Hier kijken we naar de doelen die jij stelt voor jouw organisatie, team en voor jezelf als leider.

Leiderschap – We behandelen de belangrijkste en meest effectieve leiderschapsmodellen en het situationele karakter van leiderschap. En we ervaren hoe je authentiek leiderschap ontwikkelt op basis van jouw unieke vaardigheden en persoonlijkheid.

Impact – Dit is waar alles samen komt. En we werken aan het creëren van impact. We zullen zien hoe je als leider je plek in kunt nemen. Hoe je doelen met elkaar in lijn kunt brengen, effectief kunt communiceren, storytelling in kunt zetten en feedback gebruikt. Verwacht een praktisch programma dat veel van je vraagt en je heel veel biedt!

Heb je een vraag?

Stel ‘m hier.