fbpx

Leiderschapsontwikkeling: Het begint altijd bij jezelf.

Welke vaardigheden moet je ontwikkelen of juist loslaten om als leider echt van betekenis te zijn voor je organisatie en je team? Effectief leiderschap begint met de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei en leerprocessen. Dit start bij zelfinzicht en breidt zich uit naar interacties met anderen.

Tegenwoordig draait leiderschap niet meer om enkel top-down beslissingen. In een snel veranderende wereld moeten leiders steeds meer vertrouwen op de zelfstandigheid en het denkvermogen van hun teamleden. Voor ons betekent autonomie het vermogen om vrij te denken en daarop gebaseerde acties te ondernemen, binnen de doelen en kaders van de organisatie. Autonomie is dus niet gelijk aan volledige vrijheid.

Vrij denken en handelen begint met een onbevooroordeelde blik op de werkelijkheid, wat soms confronterend kan zijn. Wij ondersteunen jou en je organisatie in het blootleggen van onderliggende kwesties, zowel individueel als binnen de bedrijfscultuur. We bekijken het hele verhaal, met alle facetten die daarbij horen, zowel positief als negatief.

Om je rol als leider goed te vervullen, is het cruciaal om je bewust te zijn van je automatische reacties en reflexen in relatie tot anderen. Vaak reageren we instinctief, wat het contact met onszelf en met anderen belemmert. Autonomie leidt tot bewuste en weloverwogen keuzes.

Reflexmatig werken kost energie en is vaak onbevredigend en niet inspirerend. Alleen wanneer je jouw leiderschap echt belichaamt, kun je een positieve impact hebben op iedereen binnen en buiten de organisatie. Dit vereist flexibiliteit, veerkracht en vitaliteit.

Door zelf het voortouw te nemen in je leerproces, moedig je collega’s en medewerkers aan om zich open te stellen voor nieuwe inzichten en ervaringen. Goed voorbeeld doet volgen. Vernieuwend leiderschap betekent ook het creëren van een veilige werk- en leeromgeving waar talenten en vaardigheden kunnen groeien, in lijn met de doelen van de organisatie.

Een toekomstbestendige en vitale organisatie vraagt om de betrokkenheid van iedereen. Dit moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van zowel de gezamenlijke zoektocht als het dagelijks werk.

Vernieuwend leiderschap gaat ook over het zien van het grotere geheel. Het houdt in dat je verantwoordelijkheid neemt voor de staat van de aarde en de relaties tussen mensen. Gezonde organisaties dragen bij aan een gezonde en sociaal rechtvaardige wereld waarin mensen kunnen floreren.

Leiderschap - Het begint altijd bij jezelf

Persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol kunnen leiden van anderen. Wie zichzelf kent, is comfortabel met het aangaan van een verbinding met een ander.

ontwikkeling van succesvolle teams

Teams ontwikkelen zich voortdurend. Als leider is het zaak de verschillende fasen van teamontwikkeling te herkennen en in te spelen op wat nu en wat straks nodig is. Situationeel leiderschap biedt een passend antwoord.

Beweeglijkheid en flexibiliteit in leiderschap

Omgaan met verandering hoort altijd bij leiderschap. Beweeglijkheid is nodig om mee te kunnen bewegen met veranderingen en innovatie. En om plaats te bieden aan nieuwe generaties en nieuwe manieren van werken.

Wat biedt een leiderschapsprogramma?

We maken onze leiderschapsprogramma’s altijd op maat. En we contracteren in twee afzonderlijke delen. In het eerste deel maken wij kennis met alle individuele deelnemers. Zo halen we alle kennis op die nodig is om precies het juiste programma te kunnen maken.

In het tweede deel presenteren we onze aanpak. Om vervolgens te werken aan leiderschapsontwikkeling op groepsniveau en in individuele coaching sessies.

Afhankelijk van het aantal deelnemers werken we met één of meerdere trainers. Ik werk hierbij samen met Johan de Jong en Paul Nyst van de Academie voor Systemisch Werk.

Ons leiderschapsprogramma biedt: 

 • Het ontwikkelen van krachtig en authentiek leiderschap
 • Het vergroten van zelfinzicht
 • Praktisch toepasbare kennis van teamontwikkeling 
 • Het stimuleren van innovatie binnen de organisatie
 • Een omgeving met veiligheid en vertrouwen
 • Autonomie bevorderend leiderschap; leiders die durven en kunnen delegeren
 • Het creëren van eigenaarschap en ondernemerschap
 • Actief feedback geven, waardering uitspreken. En om feedback vragen

Veelgestelde vragen

Voor welke doelgroep is leiderschapsontwikkeling bedoeld?

We werken met leidinggevenden die hun leiderschapskwaliteiten verder willen ontwikkelen. Daarbinnen bedienen we een vrij brede doelgroep. Denk aan oprichters van startup en scale ups. Maar ook aan leidinggevende in grotere organisaties.

Onze programma’s zijn een zowel een coaching- als een ontwikkelingsprogramma. De programma’s zijn ontworpen om je eigen, authentieke plek als leider in te nemen.

We werken niet vanuit een vastomlijnd model over leiderschap. Waar we wél aan werken, is het vergroten van jouw impact. Op individueel en op (management)teamniveau.

De essentie is om vanuit contact met jezelf contact kunnen maken met een ander. Daarmee is het programma niet dogmatisch, maar draait het om jou.

Wat onderscheidt de leiderschapsprogramma's van Growth Center?

Onze programma’s zijn op een aantal manieren onderscheidend:

 • Gebaseerd op systemisch werk
 • We laten je zelf ervaren wat voor jou werkt en wat niet
 • Een combinatie van individuele coaching sessies en training in een groep-setting

Tot slot zijn onze programma’s mede gebaseerd op de jarenlange ervaring van Johan de Jong en Paul Nyst op het gebied van (het ontwikkelen van) leiderschap.

Op welk leiderschapsmodel is het leiderschapsprogramma gebaseerd?

In het leiderschapsprogramma komen veel effectieve leiderschapsmodellen aan bod, maar we definiëren geen van deze modellen als ‘beste’ manier van leiding geven. Wel kent onze aanpak een stevige basis in systemisch werk.

De reden hiervoor is dat het programma uitgaat van jouw unieke vaardigheden en sterke kanten. We geloven niet dat er één manier van leiding geven is die voor ons allemaal het beste past.

Daarnaast geloven we dat het kunnen aanpassen van jouw leiderschapsstijl aan veranderende omgevingen een belangrijke sleutel is tot succes.

Growth Center – Tristan van der Hoeven

Growth Center voor Organisaties

Growth Center voor Organisaties

Mijn naam is Tristan van der Hoeven. Als NOBCO-geaccrediteerd coach en organisatiepsycholoog bied ik gespecialiseerde coaching, teamcoaching, begeleiding en leiderschapsontwikkeling aan organisaties die streven naar gezonde groei. Met een focus op het versterken van interne processen, het vormen van krachtige teams en het bevorderen van authentiek leiderschap, ondersteunt Growth Center vanuit Den Haag organisaties in de gehele Randstad.

Onze op maat gemaakte coachingstrajecten zijn ontworpen om organisaties te begeleiden door tijden van verandering, zodat zij gezond kunnen blijven groeien en succesvol kunnen opschalen.

Start vandaag nog met een kennismakingsgesprek om te bespreken hoe Growth Center jouw organisatie kan helpen haar volledige potentieel te bereiken!

Growth Center – Tristan van der Hoeven

Growth Center werkt onder meer voor:

Heb je een vraag?

Stel ‘m hier.